МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Издаване на скица на имот от АГКК

Издаване на скица на имот от АГКК

Издаване на скица на имот от АГКК 1

Кадастрална скица на имот се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър или от общинската техническа служба по местонахождението на имота при все още не одобрени такива.

Като правоспособно лице по ЗКИР фирма „Кад проект“ ЕООД може да извършва дейности по издаване, подпечатване и подписване на необходимите Ви кадастрални скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти в тях.

Необходими документи:

  • Документ за собственост /копие/
  • Нотариално заверено пълномощно /при необходимост – ако не сте собственика/
  • Удостоверение за наследници /при необходимост/
  • Стари скици /при наличие/

Цени и срокове:

Актуална скица без промяна на регистър:

  • 1 час – ….лв.
  • 3 дена – ….лв.
  • 7 дена – ….лв.

Актуална скица с промяна на регистър:

  • 3 дена – ….лв.

Разберете повече за изменения в кадастралната карта

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img