МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Удостоверение за търпимост

Удостоверение на търпимост 1

Защо Ви е необходим този документ и какви са условията за получаването му?

На всеки човек понякога му се налага да се занимава с неща, които не разбира напълно. Кой не е влизал в ролята на автомонтьор, учител, психолог, стилист, дори лекар? Понякога тези превъплъщения са задоволително успешни, друг път – пълна катастрофа. За щастие, не е нужно да сте специалисти по всичко. Нали, затова са професионалистите.

Строеж, изграден без строителни документи, или иначе казано – незаконен, може да бъде обявен за „търпим” чрез удостоверение за търпимост. За тази цел той трябва да отговаря на определени условия, посочени в закона.

Първото от тях е да е построен преди 31.03.2001 година. Необходимо е изграждането му да е било допустимо или по разпоредбите, които са действали по времето на извършването му, или по действащите в момента разпоредби на ЗУТ /Закон за устройство на територията/. За да се издаде удостоверение за търпимост трябва да липсват и необходимите разрешения и документи за извършването на строежа. „Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими” – § 127. (1) от ПЗРЗИДЗУТ.

Най-важното, което трябва да се знае за удостоверението за търпимост е, че то не узаконява сградата /жилищна, стопанска, производствена и др./, за която се издава, а спира възможността строежът да бъде премахнат /разрушен/ или забранен за ползване. Без удостоверението за търпимост не можете да продадете, подарите, замените или ипотекирате незаконен строеж.

За получаване на удостоверение за търпимост от съответната общинска администрация е необходимо да бъде комплектована преписка съдържаща:

  • Заявление – по образец
  • Документ за собственост или нотариално заверено съгласие от всички собственици
  • Актуална скица на имота и сградата /това, че сградата е нанесена в кадастралната карта не означава, че тя е законна/
  • Нотариално заверена декларация за периода, в който е завършен строежът
  • Копия от подробни устройствени планове към момента на построяване на сградата
  • Копия от плановете, действащи към настоящия момент
  • Геодезическо заснемане с отразена етажност, измерват се характерните височини /кота нула, цокъл/, кота корниз /стреха/ и кота било /най-високата част/, площ и отстояния до имотни и регулационни граници, /при намалени отстояния към имотните граници следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните имоти/
  • Снимков материал на обекта.
  • Заплащане на дължима такса

Прочетете също и за узаконяване на сгради

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img