МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

GPS измервания

Глобалната позиционираща система – GPS

GPS измервания 1

Спътниковата радионавигационна система служи за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.

GPS спътниковата навигационна система, позволява определянето на (абсолютно) положението в реално време на или до повърхността на Земята с милиметрова точност.

Тя се състои от 24 работещи спътника плюс няколко допълнителни за употреба при евентуални аварии. Всички те обикалят Земята на височина 19 300 км и правят дневно по 2 пълни оборота около нея. Орбитите им са различни и са изчислени така, че във всеки един момент от всяка точка на Земята могат да се приемат сигнали от поне 4 спътника. За да могат да се използват, е нужен приемник, който да открие и обработи сигналите и чрез тях да уточни местоположението си.

GPS измерванията отразяват процесите на координатни определения с GPS – приемниците. Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, или казано по друг начин, измерват се пространствени координати в определена геоцентрична координатна система.

Системи за глобално позициониране

GLOBAL POSITIONING SYSTEM – GPS

 • Проектирана и изградена от САЩ
 • Тестов спътник 1974 г.
 • Операционен спътник 1978 г.
 • Изстреляни 72 спътника
 • 31 спътника в орбита
 • Използва се за военни и граждански цели безплатно

ГАЛИЛЕО – GALILEO

 • Европейски проект на спътникова система за навигация
 • В експлоатация от 2016 г.
 • В орбита са 18 спътника
 • Планира се да достигнат 30
 • Използва се за граждански цели

ГЛОНАСС – GLONASS

 • Руска спътникова радионавигационна система
 • Първи спътник е стартирал през 1982 г.
 • В орбита са изтреляни 131 спътника
 • В орбита са 28 спътника
 • Използва се за военни и граждански цели

 Географска координатна система

 • Географска дължина – отстояние от Гринуичкия меридиан от 0 º до 180º
 • Географска ширина – отстояние от Екватора, северна или южна посока от 0º до 180º
 • Надморска височина – метри

Услугите, които „Кад-проект“ ЕООД предлага в областта на GPS измерванията са:

 • инженерни геодезически измервания (пътища, създаване на цифров модел на релефа, трасиране на площни и линейни обекти);
 • измерване на геодезически мрежи за нуждите на кадастъра; определяне на контролни точки, необходими за изработката на ортофото планове;
 • обработка на резултатите от измерванията;
 • създаване на трансформационни параметри за преход от една координатна система към друга или други.

Прочетете още и за предлаганите от нас кадастрални и геодезически услуги, също и за парцеларен план

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img