МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Отразяване на самостоятелни обекти в сгради

Отразяване на самостоятелни обекти в сгради

Самостоятелни обекти в сграда

Самостоятелни обекти в сграда 1

Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда /апартамент, магазин, ателие, гараж и др./ който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право.

Помещения обслужващи други самостоятелни обекти, като мазета и тавански помещения, както и общите части на сградата, не се отразяват като самостоятелни обекти, освен в случаите, когато са с променено предназначение.

Паркоместата също не се счита за отделен самостоятелен обект. Паркоместа разположени на определен етаж, се отразяват като един самостоятелен обект. Разпоредителни сделки със самостоятелен обект в сграда са възможни само след като е издадена схема на самостоятелният обект от Службата по геодезия картография и кадастър.

Когато за района на конкретен обект има приета и одобрена кадастрална карта задължително при изповядването на сделка се изисква схема на самостоятелния обект в сградата.

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота и грешки в отразяване на апартаментите или помещенията или да липсват въобще и се налага правоспособно лице по кадастъра да изработи проект за вярното му отразяване.

Фирма „Кад проект“ ЕООД изготвя схеми на притежаваните от вас самостоятелни обекти в сгради и ги отразява в кадастралната карта.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост
  • Одобрен инвестиционен проект на етажа или удостоверение за липсата му
  • При липса на архитектурен проект е възможно, да заснемем обекта Ви и след това да отразим в кадастъра измерванията
  • Удостоверение за завършеност на обекта /Акт 15, Акт 14, степен на завършеност/
  • Удостоверение за идентичност /при нужда/.

Вижте всички кадастрални и геодезически услуги, които предлагаме!

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img