МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Изготвяне на комбинирана скица

Изготвяне на комбинирана скица

Изготвяне на комбинирана скица 1

С изготвянето на комбинираната скица за пълна или частична идентичност се представят в графичен съвместим вид различни регулационни или устройствени планове, карти и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, изработени и одобрени в различни времеви моменти. Комбинирани скици могат да бъдат изготвени и за удостоверяване на промени в границите и площта на даден имот, при издаване на Виза за проектиране, извършване на отчуждаване или възстановяване на собственост.

Комбинираната скица удостоверява промяната на границите на имотите в документа за собственост и кадастралната карта и техните квадратури в по-голям период от време. Чрез изготвянето й се онагледява влязлата в сила регулация, настъпилите промени и дали е приложена тя.

Комбинирана скица най-често е необходима при започване на строителство, както и за установяване идентичност на границите на поземлен имот с регулационния план

Необходими документи:

  • Документи за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, решение на поземлена комисия и др./
  • Актуална скица на имота
  • Стара скица на имота /от предходен стар план/
  • Допълнителни изисквания от собственик или органа изискал скицата

Геодезическа фирма “Кад проект” ЕООД може да изготви необходимата комбинирана скица за пълна или частична идентичност на Вашия имот.

Прочетете повече за изменения в кадастралната карта

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img