МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Съгласуване с институции /ВиК,ЧЕЗ, РЗИ, МОСВ и др./

Съгласуване с институции /ВиК,ЧЕЗ, РЗИ, МОСВ и др./

Съгласувания с отделните експлоатационни дружества и институции

/РИОСВ, ВиК, РЗИ, ЕРМ Запад, Пожарна и др./

Съгласуване с институции 1

РИОСВ

 • Изготвяне на уведомления за план-програми
 • Изготвяне на уведомления за инвестиционни намерения
 • Изготвяне на уведомления за извършване на преценка за ОВОС
 • Изготвяне на уведомления за извършване на преценка за ЕО
 • Изготвяне на доклади за ОВОС
 • Изготвяне на доклади за ЕО

ЕРМ Запад

 • Съгласуване на скици
 • Съгласуване на Подробни устройствени планове
 • Съгласуване на Ел. схеми
 • Съгласуване на Парцеларни планове за мрежи на техническата инфраструктура
 • Смяна на титуляр по партида
 • Сключване на предварителни и окончателни договори
 • Водене на процедури по изграждане и присъединяване на ФтЕЦ

ВИК

 • Съгласуване на скици
 • Съгласуване на Подробни устройствени планове
 • Съгласуване на ВиК схеми
 • Съгласуване на Парцеларни планове за мрежи на техническата инфраструктура
 • Смяна на титуляр по партида
 • Сключване на предварителни и окончателни договори

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ)

 • Съгласуване на инвестиционни проекти
 • Съгласуване на Подробни устройтвени планове

ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

 • Съгласуване на инвестиционни проекти;
 • Съгласуване на Подробни устройтвени планове.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 • Удостоверение за поливност на имот

Прочетете също и за промяна на предназначение

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img