• КАД ПРОЕКТ - геодезически и кадастрални услуги

  Геодезически и кадастрални услуги, инвестиционни проекти, узаконяване на сгради и строителен надзор.

  научете повече
 • КАД ПРОЕКТ - инвестиционни проекти

  Геодезически и кадастрални услуги, инвестиционни проекти, узаконяване на сгради и строителен надзор.

  научете повече
 • КАД ПРОЕКТ - строителен надзор

  Геодезически и кадастрални услуги, инвестиционни проекти, узаконяване на сгради и строителен надзор.

  научете повече
 • КАД ПРОЕКТ - узаконяване на сгради

  Геодезически и кадастрални услуги, инвестиционни проекти, узаконяване на сгради и строителен надзор.

  научете повече

Геодезия Благоевград - „КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД

„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е основана през 2006 в гр. Благоевград от инж.Димитър Рошков и е лицензирана фирма за дейности по закона за кадастъра и имотния регистър от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ – София.

Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически снимки и измервания, дейности при изработване на подробни устройствени планове /ПУП/, проектиране по част „Геодезия” – вертикална планировка, тахиметрична снимка, специализирана карта и др., създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии – изменение на кадастрална карта, схеми на етажна собственост, акт за непълноти и грешки и други.

С течение на времето смеем да твърдим, че фирмата се превърна в една от водещите геодезични и кадастрални фирми в благоевградска област. Нашите геодезически услуги и кадастрални услуги са познати както на собственици на малки частни имоти, така и на по-големи инвеститори.

Дейността ни основно се простира на територията на общините Благоевград, Банско, Разлог, Сандански, Гоце Делчев, Белица, Кресна, Струмяни, Петрич, Симитли, Кочериново, Рила, Кюстендил, Бобошево, Дупница и др.

НАШИЯТ ЕКИП

Разполагаме с екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти и геодезисти с богат опит и всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности, които ще ви помогнат за постигането на успех във вашите начинания. Фирмата е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е Правоспособно юридическо лице за извършване дейности по Кадастъра с пълна проектантска правоспособност.

Информация Описание
Документ Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Обект Изграждане на „къщи за гости“ в имот с идентификатор 14341.27.54 по КК на с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово.
Файл изтеглете файл

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.