МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Договори за разпределение на ползването

Договори за разпределение на ползването

Договори за разпределение на ползването 1

В повечето случай когато даден имот е неделим (не отговаря на определените от закона критерии за минимална площ или лице към път), съсобствениците могат да подготвят договор за разпределение на ползването по между си за даденият имот.

Между договора за разпределение на ползването и договора за доброволна делба има прилика и тя се изразява в това, че и двата типа договори се сключват, за да уредят правоотношения между лица, притежаващи специфично правно качество, а именно съсобственици на обща вещ.

И двата вида договори могат да бъдат както двустранни, така и многостранни и за тях важат общите правила на договорите, уредени в Закона за задълженията и договорите, доколкото не е предвидено нещо друго.

Договорът за разпределение на ползването може да бъде сключен във всяка форма, която законът познава, като уговорки за разпределение на ползването е допустимо да фигурират и като част от съдържанието на сделка по повод прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот. Такива уговорки съпътстват непосредствената цел на сделката и имат уточняващо и изясняващо значение. В масовия случай създават яснота по отношение на ползването на несамостоятелни обекти или прилежащи части към самостоятелни обекти. Типичен пример е уговорката за разпределяне на ползването на паркомясто при закупуване на апартамент в една сграда.

В договора може да се опишат всички права и задължения на съсобствениците и начина на ползване, който е съгласуван и одобрен от всички тях, като за достоверност се изготвя с нотариална заверка на подписите. За целта проектантите от фирма „Кад Проект“ ЕООД изготвят специална скица-проект в която с размери, координати и различни цветове на дяловете се описва точно какво ще ползва реално от имота всеки един от собствениците.

Ако при изготвен договор за разпределение на ползването на съсобствена вещ възникне промяна на някой от съсобствениците, то самия договор не е задължителен за новия съсобственик – той може да го приеме, а може и да поиска ново разпределение.

Прочетете повече за промяна на предназначение, а също и за проектиране на сгради

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img