МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Геодезическото заснемане за проектиране

Геодезическото заснемане за проектиране

Геодезическото заснемане за проектиране 1

Реализирането на нов архитектурен или строителен проект е свързан с необходимостта от извършване на прецизна геодезическа дейност.
Геодезическото заснемане за проектиране обхваща терена, ситуацията и всички подробности в и около конкретния имот. Представя се релефа с изобразяване на хоризонтали през определено сечение с посочени коти. Изчертават се съществуващата ситуация, терен, особености на релефа, растителност, границите, регулационни планове, съществуващите и изградени на място огради, сгради и видими съоръжения в близост до бъдещия нов обект.

За извършване на геодезическото заснемане трябва да бъде осигурен достъп до имота и теренът да бъде проходим. След приключване на процедурата се предава на възложителя или проектанта геодезическа снимка в цифров и графичен вид в нужния за него мащаб.

Геодезическото заснемане се използва за:

• проектиране
• вертикално планиране
• посочване на подземни елементи от инфраструктурата
• изобразяване на релефа

Необходими документи:

  • Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, решение на поземлена комисия и др./
  • Актуална скица на имота;
  • Специфични изисквания на проектанта, собственика или възложителя
  • Други документи /заповеди, решения, действащ план/

Геодезическото заснемане на терен за бъдещо проектиране може да бъде извършено в най-кратки срокове след предоставяне на необходимите документи.

Вижте всички наши кадастрални и геодезически услуги

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img