Удостоверения за заварен строеж и търпим строеж

Какво е удостоверение за търпимост?

Защо Ви е необходим този документ и какви са условията за получаването му? На всеки човек понякога му се налага да се занимава с неща, които не разбира напълно. Кой не е влизал в ролята на автомонтьор, учител, психолог, стилист, дори лекар? Понякога тези превъплъщения са задоволително успешни, друг път – пълна катастрофа. За щастие, не е нужно да сте специалисти по всичко. Нали, затова са професионалистите.

Строеж, изграден без строителни документи, или иначе казано - незаконен, може да бъде обявен за „търпим” чрез удостоверение за търпимост. За тази цел той трябва да отговаря на определени условия, посочени в закона.

Първото от тях е да е построен преди 31.03.2001 година. Освен това е необходимо изграждането му да е било допустимо или по разпоредбите, които са действали по времето на извършването му, или по действащите в момента разпоредби на ЗУТ (Закон за устройство на територията). Не на последно място, за да се стигне до тази процедура трябва да липсват необходимите разрешения и документи за извършването на строежа. „Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими” ПЗР (Преходни и Заключителни разпоредби) ЗУТ § 127. (1).

Може би най-важното нещо, което трябва да знаете за удостоверението за търпимост е, че то не узаконява сградата, за която се отнася. Въпреки това, този документ изпълнява няколко полезни функции. На първо място той „прегражда” възможността строежът Ви да бъде премахнат (разрушен) или забранен за ползване. Освен това, без него не можете нито да продадете, подарите или замените, нито да ипотекирате незаконен имот.

За получаването на удостоверение за търпимост ще са Ви необходими редица документи. Имате нужда от заявление (свободен текст); документ за собственост или нотариално заверено съгласие от всички собственици; актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта; нотариално заверена декларация за периода, в който е завършен строежът; копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата, както и от плановете, действащите към настоящия момент; геодезическо заснемане с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници (при намалени отстояния към имотните граници следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните имоти); снимков материал на обекта.

След като вече знаете всичко необходимо за получаването на удостоверение за търпимост е изключително важно да изберете най-подходящия партньор в това начинание.

Проектантска фирма „КАД ПРОЕКТ” ЕООД не просто ще събере и изготви необходимата Ви документация, но и ще Ви спести време, усилия и пари. Тук ще откриете коректен, лоялен и опитен съюзник, който ще Ви очарова с професионализъм, кратки срокове, достъпни цени, висока ефективност и безценни съвети. Доверете се на най-добрите и се насладете на мечтаните резултати.

Ще останете приятно изненадани от уникалната комбинация от умения, знания и усет.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.