Референции

снимка на Удостоверение администратор на лични данни
Удостоверение администратор на лични данни
снимка на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
снимка на Сертификат за лиценз на програмна система ZWCAD
Сертификат за лиценз на програмна система ZWCAD
снимка на Сертификат за лиценз на програмна система ZWCAD
Сертификат за лиценз на програмна система ZWCAD
снимка на Сертификат, Камара на инжинерите по геодезия
Сертификат, Камара на инжинерите по геодезия
снимка на Удостоверение от "ЧЕЗ"
Удостоверение от "ЧЕЗ"
снимка на Удостоверение от "Община Кочериново"
Удостоверение от "Община Кочериново"
снимка на Удостоверение от "Метрисис ООД"
Удостоверение от "Метрисис ООД"
снимка на Препоръка от Държавно горско стопанство Белица
Препоръка от Държавно горско стопанство Белица