Съгласуване с институции /ВиК,ЧЕЗ, РЗИ, МОСВ и др./

ЧЕЗ

 • Съгласуване на скици;
 • Съгласуване на Подробни устройствени планове;
 • Съгласуване на Парцеларни планове за мрежата на техническата инфраструктура;
 • Смяна на титуляр по партида;

ВиК

 • Съгласуване на скици;
 • Съгласуване на Подробни устройствени планове;
 • Съгласуване на Парцеларни планове за мрежата на техническата инфраструктура;
 • Смяна на титуляр по партида.

Басейнова дирекция 

 • Съгласуване на инвестиционно намерение;
 • Съгласуване на Парцеларни планове за мрежата на техническата инфраструктура.

Регионална здравна инспекция (РЗИ)

 • Съгласуване на инвестиционни проекти;
 • Съгласуване на Подробни устройтвени планове.

Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

 • Съгласуване на инвестиционни проекти;
 • ​Съгласуване на Подробни устройтвени планове.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.