Договори за разпределение на ползването

В повечето случай когато даден имот е неделим (не отговаря на определените от закона критерии за минимална площ или лице към път), съсобствениците могат да подготвят договор за разпределение на ползването между себе си за даденият имот. В него се описват всички права и задължения на съсобствениците и начина на ползване, който е съгласуван и одобрен от всички тях, като за достоверност се изготвя с нотариална заверка на подписите, като за целта проектантите от фирма „Кад Проект“ ЕООД изготвят специална скица-проект в която с размери, координати и различни цветове на дяловете се описва точно какво ще ползва реално от имота всеки един от собствениците.

Ако при изготвен договор за разпределение на ползването на съсобствена вещ възникне промяна на някой от съсобствениците, то самия договор не е задължителен за новия съсобственик – той може да го приеме, а може и да поиска ново разпределение.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.