МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Консултантски услуги

Консултантски услуги
Актуализиране на решение за промяна предназначението което е загубило правното си действие 1.1

Актуализиране на решение за промяна предназначението което е загубило правното си действие

Процедурата по актуализация на решение за промяна предназначението на имот се налага за издадени решения, които са загубили правната си стойност, поради изтичане на сроковете

Прочетете повече »

Имате нужда от консултант за недвижимите Ви имоти, вещноправни въпроси, въпроси свързани с документите и законодателството в тази материя?

ФИРМА „КАД ПРОЕКТ“ ЕООД Е ВАШИЯТ ИЗБОР.
Ние Ви предлагаме консултации и услуги относно:

1. Въпроси, свързани с промяна статута на земеделски земи;
2. Юридическо обезпечаване на сделки;
3. Изготвяне договор за разпределение на ползването;
4. Изготвяне договор за доброволна делба;
5. Подготовка на документи за нотариален акт;
6. Въпроси и становища относно вещно правни въпроси;
7. Суперфиция;
8. Управление на имоти;
9. Покупко-продажба на имоти;
10. Въпроси свързани с Кадастъра;
11. Въпроси относно Параграф 4;
12. Въпроси за възстановяване на земеделски земи;
13. Регистрация и пререгистрация на фирми.

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img