МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Кад Проект ЕООД

Геодезически и кадастрални услуги, инвестиционни проекти, узаконяване на сгради и строителен надзор.

Нашите Услуги

Повече от 15 години опит

„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е основана през 2006г. в гр. Благоевград от инж.Димитър Рошков и е лицензирана фирма за дейности по закона за кадастъра и имотния регистър от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ – София.

Консултански услуги

Консултации за недвижими имоти, промяна предназначението на земеделски земи и вещноправни въпроси

Инвестиционни проекти

Изготвяне на инвестиционни проекти, Подробни устройствени планове за застрояване и регулация, парцеларни планове на елементи на техническата инфраструктура

Кадастрални и геодезически услуги

Извършване на услуги свързани с АГКК, заснемане и трасиране на имоти, допълване и отразяване на обекти

Узаконяване и строителен надзор

Изготвяне на актове по време на строителство, строителен надзор и въвеждане в експлоатация, търпимост на сгради

Нашият Екип

Разполагаме с екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти и геодезисти с богат опит и всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности, които ще ви помогнат за постигането на успех във вашите начинания. Фирмата е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е Правоспособно юридическо лице за извършване дейности по Кадастъра с пълна проектантска правоспособност.

15320 +

Завършени проекта

4900 +

Доволни клиенти

14

Професионалисти

Обявление:

Качено на 20.05.2024 година.

Уведомление за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Обект:

Инвестиционно предложение за изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност „Асаница“ по КК на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Информация:

Защо да изберете нас

Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически снимки и измервания, дейности при изработване на подробни устройствени планове /ПУП/, проектиране по част „Геодезия” – вертикална планировка, тахиметрична снимка, специализирана карта и др., създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии – изменение на кадастрална карта, схеми на етажна собственост, акт за непълноти и грешки и други.

Дейността ни основно се простира на територията на общините Благоевград, Банско, Разлог, Сандански, Гоце Делчев, Белица, Кресна, Струмяни, Петрич, Симитли, Кочериново, Рила, Кюстендил, Бобошево, Дупница и др.

Нашите инструмени

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили. „КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.

Референции

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img